Aš jau moku abėcėlę

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

…tai dar vienas Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys. Jį „Žaliajai Pelėdai“ ir jos skaitytojams padovanojo „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pradinukai. Pirmokėliai, pasipuošę raidžių karūnomis, pasikartojo per mokslo metus išmoktą abėcėlę, kiekvienai raidelei skirdami po skambų posmelį. Kiek vyresni jų draugai sudainaivo skambių dainelių, pagrojo skudučiais, o šokių ansambliuko mergaitės,  pasirėdžiusios spalvingomis raudontaškėmis boružėlėmis visus linksmino nuotaikingu šokiu. Vaikus iš „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos atlydėjo ir padėjo paruošti šaunią programėlę jų mokytojos: Violeta Merkienė, Miglė Ruzienė ir Jūratė Laučienė.

Besibaigiant vaikų parengtai programai, bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vida Krauleidienė šventės dalyviams suorganizavo mini viktoriną…

Visi renginio dalyviai išsinešė po skirtuką knygai: „Nežinai? Pėdink į biblioteką!“

Rodyk draugams
Renginių įkarštyje

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtų renginių maratonas vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda” pačiame įkarštyje:

Šiandiena jau matėme puikų „Verdenės” pagrindinės mokyklos pradinukų vaidinimą „Raudenkepurės kelionė”, sulaukusį gausaus būrio žiūrovų. Jaunųjų aktorių mokytoja Loreta Valainienė. Pabaigoje visi kartu sušokome draugystės šokį.

Nuotraukos>>

Šiandiena bibliotekoje svečiavosi Pasvalio rajono Jurgėnų pradinės mokyklos mokiniai, jie ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Jurgėnų padalinio jaunieji skaitytojai. Vaikus į mūsų biblioteką palydėjo jų mokytoja ir Jurgėnų bibliotekos vedėja.

Šiandiena vyko meninio skaitymo konkursas, kurio metu iš gražaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinukų būrio komisija (Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Andrius Povilauskas, bibliotekos „Žalioji pelėda“ vedėja Alvida Bratkauskienė ir vyresn. bibliotekininkė Vida Krauleidienė) išrinko atstovą į miesto jaunųjų skaitovų konkursą. Ja tapo Brigita Karosaitė (1a klasė). Geriausieji – apdovanoti mokyklos ir bibliotekos padėkos raštais, kitiems – padėkos už dalyvavimą.

Nuotraukos>>

Šiandiena, per užsiėmimus bibliotekoje veikiančiame vaikų kūrybinės saviraiškos klube „Dryžuota kojinė” „gydėme knygeles“, o bibliotekos savanorė, taudodailininkė Dainora Guokienė visus pamokė, kaip pasidaryti originalų, dailų ir mielą skirtuką knygoms.

Nuotraukos>>

Iš visų renginių žiūrovai ir dalyviai išsinešė po specialiai Nacionalinei bibliotekų savaitei sukurtą skirtuką knygoms.

Rodyk draugams
Atgijo Prano Mašioto laikų Lietuva

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Prasidėjo Nacionalinė bibliotekų savaitė. Ją atidarė jau tradiciniais tapę vidurdienio skaitymai. 2013m. minime Prano Mašioto, vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto 150-ąsias gimimo metines. Ne viena karta užaugo su Prano Mašioto rašytomis ar verstomis knygomis, kurios mokė gerumo, buvo pirmieji gamtos, istorijos ir geografijos žinių šaltiniai. 12:00 val. visose Lietuvos bibliotekose buvo skaitomi tekstai iš šio rašytojo kūrinių.

Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda” Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių maratono pradžią ženklino įspūdingi, teatralizuoti Prano Mašioto skaitymai. Juos parengė „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos Dramos būrelio vaikai, kartu su vadove ir režisiere Birute Beresnevičiene. Skaitymų metu klausytojai persikėlė į P. Mašioto vaikystės Lietuvą, kai caro valdžios įsakymu buvo draudžiamas lietuviškas žodis. Vaikai ne tik susipažino su tuo laikmečiu, bet ir turėjo galimybę išgyventi jo atmosferą, pajausti tą dvasią… Mamos mokykla – tai irgi Pranui Mašiotui priklausantis terminas.

Biblioteka besirenkančius žiūrovus pasitiko degančia žibaline lempa, ant tautiniais raštais nerta staltiesėle padengto stalelio. Šalia gulėjo senučiukai akiniai, čia pat stovėjo verpimui paruoštas ratelis. Besiruošiant skaitymams buvo uždangstomi langai, „kad žandaro akis nepamatytų”. Mama (inscenizacijos autorė Birutė Bersnevičienė), apsigobusi senovine skara, šalia susisodinusi būrį vaikų, atsivertė Prano Mašioto „Vaikučių pasakėles” ir pradėjo skaityti – pasikalbant apie knygnešius, lietuviško žodžio sklaidą, šiltai pabendraujant ir… vis pasiklausant – „ar nesigirdi žandarų?”. Klausydami mažieji užmerkia akeles ir tarsi filmuke seka skaitomos pasakos vaizdais…

Staiga pasigirsta beldimas – visi suskuba slėpti skaitomą knygą. Šį kartą pasisekė – žandarai nieko neįtarė.

Baigiantis renginiui bibliotekos vedėja Alvida Bratkauskienė visiems padovanojo specialiai Nacionalinei bibliotekų savaitei sukurtus knygų skirtukus. Susirinkusieji apžiūrėjo P. Mašioto knygų vaikams parodą.

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda” kviečia dalyvauti ir gausybėje kitų Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtų renginių. Bibliotekoje su vaikų parengtomis programomis lankysis „Ąžuolo”, „Šaltinio”, „Verdenės” pagrindinių mokyklų pradinukai, vyks akcijos „Gydome knygeles”, savaitė be delspinigių, rengiamos ekskursijos, viktorinos, rodomi bibliotekos lėlių teatro „Pagrandukas” spektakliukai.

Daugiau nuotraukų>>

Rodyk draugams
Nacionalinė bibliotekų savaitė

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2013 metų balandžio 23-iąją, Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, jau tryliktą kartą skelbia Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į biblioteką!”.

2013 metų Nacionalinės bibliotekų savaitė skirta jauniesiems bibliotekų lankytojams: vaikams, paaugliams, jaunimui ir yra išskirtinė, nes bus vykdomas bendras Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir LIONS klubų projektas „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas“. Jo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų, jaunimo neskaitymo socialinę problemą ir skatinti mokyklinio amžiaus vaikus bei jaunimą skaityti, eiti į bibliotekas, jose siekti žinių, mokytis ir bendrauti su bendraamžiais. Bibliotekose sukauptos knygos, elektroninių informacijos išteklių kolekcijos – tai kūrybinės laboratorijos skleistis originalioms mintims, įkvėpimo šaltinis idėjoms ir pamatas ateities sėkmei.

Bibliotekų savaitės renginius pradės jau tradiciniais tapę vidurdienio skaitymai. 2013m. minime Prano Mašioto, vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto 150-ąsias gimimo metines. Šių metų balandžio 23 d. 12:00 val. visose Lietuvos bibliotekose bus skaitomi tekstai iš šio rašytojo kūrinių. Ne viena karta užaugo su Prano Mašioto rašytomis ar verstomis knygomis, kurios mokė gerumo, buvo pirmieji gamtos, istorijos ir geografijos žinių šaltiniai.

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda” aktyviai įsijungia į savaitės renginius. Jų pradžią ženklins įspūdingi teatralizuoti P. Mašioto skaitymai, kurių veiksmas klausytojus perkels į P. Mašioto vaikystės Lietuvą, leis pajusti to meto atmosferą… Režisierė Birutė Beresnevičienė.

Balandžio 23–29 dienomis „Žalioji pelėda’ kviečia dalyvauti ir gausybėje kitų Nacionalinei bibliotekų savaitei skirtų renginių:

Balandžio 23 – 29 d. Dalinami vaikų sukurti knygų skirtukai skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

Balandžio 23 – 29 d. Ekskursijos į biblioteką (Registruotis telef. 420200).

Balandžio 23 d. 12.00 val. Inscenizuoti P. Mašioto skaitymai. Režisierė Birutė Beresnevičienė.

Balandžio 24 d. 11.00 val. Išvyka į lopšelį darželį „Taika“. Lėlių teatro „Pagrandukas“ spektaklis „Miško biblioteka”.

Balandžio 25 d. 11.00 val. Spektaklis „Raudenkepurės kelionės“. Vaidina „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pradinukai. Vadovė Loreta Valainienė.

Balandžio 25. 12.00 val. Skaitovų konkursas. Dalyvauja „Šaltinio” pagrindinės mokyklos pradinukai.

Balandžio 25 d. 16.00 – 18.00 val. Akcija „Gydome knygeles“. Vaikų kūrybinės saviraiškos klubas „Dryžuota kojinė“.

Balandžio 26 d. 11.00 val. Literatūrinis rytmetis „Aš jau moku abėcėlę“. „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pirmokai. Vadovės Violeta Merkienė, Miglė Ruzienė ir Jūratė Laučienė.

Balandžio 29. 10.00 val. Rytmetys „Draugaukim aukštaičiai, draugaukim žemaičiai…“

Rodyk draugams
O, spalvotoji knygele!

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

„Žaliojoje pelėdoje” tęsiasi Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Paruošę knygai skirtą programėlę „O, spalvotoji knygele!” biblioteką aplankė „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos pradinukai. Kiek anksčiau tie patys vaikai parengė ir pavasarinę parodėlę „Sveikas pavasari”.

Renginio metu vaikai gražiausius žodžius skyrė Knygai, patys mėgino tapti rašytojais ir poetais, kūrė ir inscenizavo, minė mįsles ir minkles, ir daug kitų įdomių užsiėmimų ir literatūrinių užduočių tądien nuveikė. Įvairias užduotis keitė dainos, tarsi pavasarinis vėjelis pleveno stilingas mažųjų šokėjų ratukas. Vaikų mokytojos: Laima Palionienė, Lina Špokauskienė, Violeta Merkienė ir muzikos mokytoja Valdonė Glebavičienė.

Renginio pabaigoje jaunieji skaitytojai džiaugėsi draugų, specialiai Nacionalinei bibliotekų savaitei sukurtais skirtukais knygoms, kuriuos vaikams padalino bibliotekos vedėja Alvida Bratkauskienė.

Daugiau nuotraukų>>>

Skirtukai visiems primins, šių metų Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkį:
„BIBLIOTEKA: SPAUSK PATINKA!”
Vaikų biblioteka „Žalioji pelėda”: spausk Patinka !

Rodyk draugams
Vaikai skaitė Maironį

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Balandžio 23 dieną, 12.00 val. visose Lietuvos bibliotekose vyko nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo renginiai. Šia proga Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalbos internetinę transliaciją, projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka, galėjo stebėti tūkstančiai respublikos gyventojų, savo bibliotekų pakviesti į pirmąjį bibliotekų savaitės renginį – Maironio skaitymus.

Sveikinimą stebėjo ir gausus vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda” skaitytojų būrys, susirinkęs į bibliotekų savaitės atidarymą.

Išklausę sveikinimo žodį, vaikai susipažino su jiems dar mažai žinomu Maironiu, skaitė ir inscenizavo jo kūrybą, surengė ir pristatė eilėraščių iliustracijų ir, svarbiausias rašytojo gyvenimo datas iliustruojančių, fotografijų kopijų parodėlę.

Maloniai nustebino pradinukų iš „Šaltinio” pagrindinės mokyklos išradingumas ir kruopštumas pristatant Maironį. Vaikai į biblioteką sugužėjo pasipuošę tautiniais rūbais, nešini liaudies muzikos instrumentais: skudučiais, dūdelėmis ir pan., specialiai šiai dienai skirta atributika – dailiomis, pačių rankomis pasidarytomis vėliavėlėmis „2012 – Maironio metai”.

Maironio skaitymai prasidėjo posmeliu iš eilėraščio „Kur bėga Šešupė”. Mokytoja Sigita Bekerienė įdomiai supažindino su rašytoju, jo vaikyste, gyvenimu, kūryba. Vaikai žemėlapyje galėjo surasti vietą, kurioje gimė ir gyveno Maironis, pamatyti nuotraukas su jo sodyba, artimaisiais…

Visus sužavėjo Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis” inscenizacija. Originaliai perteikta bangų mūša, užmetami žvejybiniai tinklai, stilizuotas Kastyčio laukimas, Jūratei besidabinant gintarais ir pan. Vaikų mokytoja Aelita Melėnienė.

Baigiantis renginiui vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda” vedėja Alvida Bratkauskienė padėkojo visiems už įdomų Maironio pristatymą ir klasių bibliotekėlėms padovanojo po knygą, o visiems dalyviams išdalino knygų skirtukus, kuriuos sukūrė „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos kompiuterininkų būrelio vaikai (vadovė Vigita Pankevičienė), priminsiančius šių metų bibliotekų savaitę.

Daugiau nuotraukų >>>

Ir nepamirškime – šių metų Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis
„Biblioteka: spausk Patinka”.
Taigi,
Vaikų biblioteka „Žalioji pelėda”: spausk Patinka ! :)

Rodyk draugams
Nacionalinė Lietuvos Bibliotekų Savaitė

Kiekvienais metais paskutinė balandžio savaitė skelbiama Nacionaline bibliotekų savaite. Šiais metais Lietuvos bibliotekininkų draugija balandžio 23 – 29 dienomis skelbia jau 12-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę – „Biblioteka: spausk Patinka“. Savaitės idėja: parodyti, kad bibliotekos – bendruomenes telkianti ir vienijanti erdvė. Čia puoselėjamos senos tradicijos ir kuriamos naujos, čia gimsta inovatyvūs sprendimai ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę, čia moderniausios informacinės technologijos tampa įrankiais pažinti, mokytis ir mokyti kitus.

Bibliotekoje gali rasti ir patirti įvairiausių įdomių dalykų, gali sužinoti ir pasidalinti idėjomis su bendraminčiais, gali dalyvauti įvairiuose pokalbiuose ar kūrybiškai pramogauti.

Savaitės metu gyventojai kviečiami lankytis ir skaityti savo bibliotekose, dalyvauti bendroje veikloje, skelbiamos įvairios akcijos, organizuojami renginiai, ekskursijos, susitikimai…

Savaitė prasidės 2012 m. balandžio 23 d., 12 valandą bendru renginiu visose Lietuvos bibliotekose. Šie metai paskelbti Maironio metais, todėl bus kviečiama skaityti ir klausytis Maironio.

Į Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius kviečia ir vaikų biblioteka „Žalioji pelėda”. Čia, kartu su visos Lietuvos bibliotekomis, bus skaitomas Maironis, organizuojamos ekskursijos, rodomi lėlių teatro „Pagrandukas” spektakliukai „Miško biblioteka”, į kuriuos grupių registracija pageidautina iš anksto (telef. 420200).

„Ąžuolo” pagrindinės mokyklos pradinių klasių kompiuterininkų būrelio vaikai, prie bibliotekos kompiuterių, kurs šiai savaitei skirtus skirtukus knygoms, kurie bus dalinami svaitės renginių dalyviams.

Bibliotekoje veikiančio kūrybinės saviraiškos klubo „Dryžuota kojinė” nariai ir bibliotekos skaitytojai dalyvaus akcijoje „Gydome knygeles”.

Skaitytojams, kurie vis pamiršta laiku ateiti į biblioteką grąžinti, pasikeisti ar prasitęsti dar reikalingų, laiku (30 dienų) nesuspėtų perskaityti knygų, patiks akcija „Savaitė be delspinigių” – maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe!

Be to, biblioteka „Žalioji pelėda” visada atvira gyvoms diskusijoms su savo skaitytojais, draugais ir partneriais bei virtualiam bendravimui socialiniuose tinkluose.

Taigi – šių metų Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis
„Biblioteka: spausk Patinka”.
Vaikų biblioteka „Žalioji pelėda”: spausk Patinka !

Rodyk draugams
Viktorina: „Kas knygelėje gyvena?“

NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS DIENORAŠTIS (IV):

Viktorina „Kas knygelėje gyvena?“ baigė Nacionalinės bibliotekų savaitės 2011 renginių maratoną bibliotekoje „Žalioji pelėda“.

Vaikai, pasidalinę į grupeles, pasipuošę emblemomis, įvairiaspalvėmis kepuraitėmis sugužėjo išmėginti savo žinių ir išmonės viktorinoje. Tarpusavyje varžėsi „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniai. O jų mokytoja Sigita Bekerienė buvo pakviesta dalyvauti vertinimo komisijoje.

Vaikų laukė daug įvairių užduočių, komandoms teko gerai pasukti galveles, pasitarti tarpusavyje. Teko pašmaikštauti ir komandų kapitonams. Jeigu kuriam pasirodė sunkoka užduotis – tuoj į pagalbą galėjo atskubėti draugai.

Viktorinos dalyviai turėjo įrodyti, kad moka naudotis enciklopedijomis, prisiminti tarmes, spręsti kryžiažodžius, piktogramas, šaradas.

Nuotaika buvo puiki. Vaikai sudainavo kelias smagias daineles ir pažadėjo nepamiršti kelio į „Žaliąją pelėdą“.

Praėjo, renginių gausa išsiskirianti, Lietuvos bibliotekininkų draugijos skelbta 11-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė – o bibliotekos „Žalioji pelėda“ durys, kaip ir visada, lieka atviros žingeidiems, smalsiems ir mylintiems knygą berniukams ir mergaitėms! Taigi, kviečiame:

SKAITYK BIBLIOTEKOJE !

Visas šią savaitę vykusių renginių nuotraukas galite peržiūrėti
Galerijos fotoalbume „Nacionalinė bibliotekų savaitė 2011“

Rodyk draugams
„Tau, mamyte”: parodos atidarymas

NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS DIENORAŠTIS (III):

Po trumpos poilsio dienų pertraukos, „Žaliojoje pelėdoje“ tęsiasi Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių maratonas… Savaitė prasidėjo Godos Narkutės autorinės piešinių parodos „Tau, mamyte“, skirtos motinos dienai atidarymu.

Goda dar tik lanko Panevėžio lopšelį darželį „Puriena“, tačiau jau yra tapusi kelių Tarptautinių vaikų piešinių konkursų diplomante.

Jaunosios dailininkės žodžiais parodos pristatymą pradeda jos auklėtoja, parodos iniciatorė ir organizatorė Lina Davainytė:

    „… man labai patinka piešti. Labiausiai mėgstu piešti gyvūnėlius. Piešimas man labai gražus dalykas. Svajoju, kad būčiau labai gera dailininkė“.

    Taip į klausimą „kodėl tu pieši?“ atsako Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena‘, priešmokyklinės „Smalsučių“ grupės ugdytinė, 6,8 metų Goda Narkutė. Ji trijų Tarptautinių vaikų piešinių konkursų diplomantė, apdovanota už tiksliausiai atskleistą piešimo temą, meniškumą, originalumą. 2010 m. Tarptautinio konkurso vertinimo komisijos sprendimu, Godutės darbas buvo pripažintas geriausiu.

    Pedagogė auklėtoja metodininkė Lina Davainytė

Į parodos atidarymą susirinko Godos draugai, tėveliai, darželio direktorė Zita Kuncienė, pavaduotoja Janina Selevienė, auklėtojos, kiti Godai artimi ir jos piešinėliams neabejingi žmonės. Vaikai džiaugėsi gražia paroda, deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles. Daug šiltų žodžių ir gražių palinkėjimų buvo skirta ne tik jaunajai personalinės parodos autorei, nepamirštos liko ir mamos. Gražiausią dovaną Goda padovanojo savo Mamai, parodą – „Tau, mamyte“.

Paroda atidaryta ir dailiai puošia „Žaliosios pelėdos“ sienas. Bibliotekos vedėja Alvida Bratkauskienė pakvietė visus apžiūrėt ją, o dar neskaitantiems bibliotekoje priminė nepamiršti tapti jos skaitytojais.

SKAITYK BIBLIOTEKOJE !

Rodyk draugams
Kuriame naujovišką biblioteką

NACIONALINĖS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS DIENORAŠTIS (II):

Tęsiasi Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Šiandieną „Žalioji pelėda” sukvietė žiūrėti tiesioginę projekto „Bibliotekos pažangai” transliaciją ir dalyvauti diskusijoje „KURIAME NAUJOVIŠKĄ BIBLIOTEKĄ”. Pasidalinti savo mintimis kokią norėtų matyti šiuolaikišką biblioteką, ko iš jos tikisi ir pageidauja atėjo bibliotekos draugai iš „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos. Diskusijoje dalyvavo mokytojos Danutė Dumbrienė, Daiva Baubonienė ir po atstovą iš įvairių mokyklos klasių. Pradžioje lankytojai buvo pakviesti stebėti tiesioginės vaizdo konferencijos apie bibliotekose vykstančius pokyčius, naujoviškos bibliotekos viziją. Transliacijos metu buvo demonstruojami sėkmingi pavyzdžiai - jau įgyvendinti teigiami pokyčiai Lietuvos bibliotekose, kurie galėtų tapti įkvėpimo šaltiniu renginio-diskusijos dalyviams. Taigi, žiūrint tiesioginę transliaciją, gimė įdomių, netikėtų, o kartais net prieštaringų minčių, pastebėjimų ir pageidavimų, iš kurių rengsime savo naujoviškos bibliotekos viziją. Keletas iš jų:

Manau, jog pirma užėjęs į biblioteką pastebi jos interjerą. Ji turėtų būti jauki… vaikų knygų skyriaus sienos apipieštos vaikiškų knygų herojais…

Galėtų biblioteka būti tamsi, atskiras staliukas su staline lempa kiekvienam žmogui. Labai jauki biblioteka yra Hario Poterio filme. Aukštos lentynos, labai didelė erdvė, joje visada tamsu.

Atskiras, skaitytojų informacijai skirtas kompiuteris, kuriame būtų galima sužinoti apie bibliotekoje esančias knygas. …būtų galima išgerti arbatos.

Bibliotekos tinklapis - konkursų, akcijų, naujienų paskelbimui.

Tačiau norėtųsi patalpos, kurioje svarbiausia būtų TIK KNYGA, be jokių „technologijų.”

Negalima išmesti senų knygų, nes biblioteka praras savo vertę.

Bibliotekose vyksta daud įvairių gerų dalykų, bet dažnai ta informacija nepasiekia skaitytojų…

Norėčiau, kad biblioteka daugiau bendradarbiautų su mokykla. Jaučiame, kad šiuo metu iniciatyva yra daugiau iš bibliotekos pusės. Mokytojai pasyvesni. Norėčiau, kad ateityje būtų organizuojami bendri projektai, kuriuose dalyvautų ir mokytojai. Gerų naujų idėjų linkime bibliotekai! To paties linkime ir sau!

Mokytoja D. Dumbrienė.

16.00 val. į biblioteką rinkosi vaikų kūrybinės saviraiškos klubo „Dryžuota kojinė” dalyviai. Šiandien jie tapo geraisiais knygelių gydytojais. Bibliotekoje vyko akcija-valandėlė „GYDAU KNYGELES”, kurios metu buvo suklijuota per pusšimtį knygelių.

Primename – ekskursijos į biblioteką ir lėlių teatro spektakliukai „Miško biblioteka” laukia jūsų kiekvieną Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną. Registruotis tel.: 845 420200.

Gegužės 2 d. 11.00 val. bibliotekos skaitytojus sukvies Godos Narkutės autorinės piešinių parodos „Tau, mamyte” atidarymas ir pasakų rytmetys „Ant mamytės kelių”.

Gegužės 3 d. 11.00 val. - viktorina „Kas knygelėje gyvena?”

SKAITYK BIBLIOTEKOJE!

Rodyk draugams
 

Spalis 2018
P A T K P Š S
« Rgs    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Puslapiai

Nauji įrašai

Temos

Archyvai

Naujienlaiškis

Jūsų el. paštas:

********************

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

    Panevio miesto VB elektroninis katalogas

Pagalbos vaikams linija

MetaBūkime draugais

*****

Paskaitykime

Pavartykime

Pažaiskime

***

smagus, mokomasis žaidimas, skirtas 5–9 metų amžiaus vaikams

Žymų debesėlis

*
*
*
*
*
*
*
*
*