Skambėki, gimtine mana

Pasitinkant reikšmingą Lietuvai datą – Kovo 11, vaikų biblioteka „Žalioji pelėda“ kvietė savo skaitytojus pabūti kartu, dar kartą pasakyti, kokia svarbi mums gimtinė, pasitikrinti savo istorines žinias viktorinoje, sušokti ratelį, užtraukti smagią dainelę.

Daugiau nuotraukų>>>

Pirmieji, paruošę Lietuvai skirtą programą į biblioteką sugužėjo „Šaltinio“ progimnazijos pradinukai su savo mokytojomis Sigita Bekeriene, Vitalija Bartkiene ir muzikos mokytoja Virginija Skupiene. Be visų smagumų čia jų dar laukė ir įdomi viktorina.

Daugiau nuotraukų>>>

Kovo 11-ą bibliotekoje smagiai ir spalvingai paminėjo vaikučiai iš lopšelio-darželio „Aušra”. Džiugino nuoširdžios eilės, dainelės, puikios žinios apie savo tėviškę. Vaikams pasiruošti padėjo auklėtojos Zofija Armonavičienė, Janina Petrulienė ir muzikos mokytoja Rita Jonelytė.

Rodyk draugams
Mes – Lietuvos vaikai

Artėjant Lietuvai svarbiai datai, Vasario 16-ai, vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“ vyksta renginiai primenantys jaunajai kartai mūsų šalies istoriją, jos valstybingumo kelią, skatinantys patriotizmą, meilę Lietuvai.

Daugiau nuotraukų>>>

Renginių ciklą pradėjo „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokinių projektinis renginys „Lietuvėle tu mana, tu graži tėvyne“. Jo metu bibliotekoje atidaryta šios mokyklos 1c ir 4b klasių vaikų kūrybinių darbelių, skirtų Tėvynei paroda.

Tautine simbolika ir piešiniais papuoštoje bibliotekoje mokytojos Vitalija Bartkienė ir Sigita Bekerienė vaikams pravedė atvirą integruotą pamoką. Pasitelkiant vaizdinę medžiagą ketvirtokai supažindino su Lietuvos valstybingumo istorija, aiškinosi ką reiškia kiekviena trispalvės spalva, deklamavo Lietuvai skirtas eiles, dūdavo dūdelėmis, dainavo.

Daugiau nuotraukų>>>

Pilietiškumo diena – tai irgi šaltiniečių dovana Lietuvai. „Šaltinio“ progimnazijos padinių klasių mokytojos Aušra Klevečkienė ir Aelita Melėnienė (joms talkina Vitalija Bartkienė) vykdo projektą „Mažųjų darbštuoliukų dirbtuvėlės“. Projekto tikslas pažymėti Lietuvai įsimintinas datas, bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis mikrorajono įstaigomis, į veiklą įtraukiant 3 – 6 metų vaikus. Pagal šį projektą pradinių klasių mokiniai surengė turiningą pasibuvimą savo mažiesiems bičiuliams iš „Vyturėlio“ lopšelio darželio. Į draugišką būrį vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“ susirinko ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Parodę įdomią programėlę, vyresnėliai pakvietė darželinukus patiems pasidaryti spalvingas tautines vėliavėles bei Tėvynės vaizdais išmarginti juostą. Baigiantis renginiui visi vaišinosi meilės saldainiais ir apsijuosę pačių išmargintą juostą pozavo bendrai nuotraukai.

Rodyk draugams
Susitikome su Evelina Daciūte

Daugiau nuotraukų>>>

Vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“ mažieji panevėžiečiai turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su „Meškių istorijų“ autore Evelina Daciūte.

Evelina Daciūtė vaikams jau yra išleidusi 4 knygeles, pasakojančias gyvenimiškas, subtiliai jautrias meškučių istorijas. Vaikų rašytoja pastaruoju metu su šeima gyvenanti Kinijoje, šiuo metu svečiuojasi Lietuvoje. Šią viešnagę stengiasi kuo plačiau išnaudoti susitikdama su mažaisiais mūsų šalies skaitytojais.

„Žaliojoje pelėdoje“ rašytoją pasitiko būrys meškinų: tiek žiūrovų rankytėse, tiek sutūpusių ant grindų, tiek papuošusių knygų lentynas – pliušinių, pieštų, aplikuotų, su medaus puodynėlėse „apgyvendintomis“ pamokančiomis minčių citatomis iš autorės knygų.

Įspūdingą meškių paradą bibliotekoje organizavo „Šaltinio“ progimnazijos 3b ir 4b klasių vaikai su mokytojomis Aelita Melėniene ir Sigita Bekeriene. Tie patys vaikai parodė ir trumpas Evelinos Daciūtės knygų „Meškių istorijos“ inscenizacijas.

Plačiau apie susitikimą bus pasakojama GNTV naujienose ir miesto dienraštyje „Sekundė“.

Rodyk draugams
Sveikos mitybos rytmetys


Daugiau nuotraukų>>>

„Ši istorija prasidėjo skaistų rudens rytą, kai viena rūpestinga mama, išlydėdama į mokyklą du savo sūnelius, įdėjo jiems į kuprines vaisių ir liepė būtinai suvalgyti juos priešpiečiams…“ – skaitome Marijos Verseckaitės knygelėje-edukacinėje pasakoje apie sveiką mitybą „Stebuklingi Obuolio ir Kriaušės nuotykiai“. Šią knygelę rekomenduoja higienistų ir epidemiologų sąjunga.

Skaistų rudens rytą prasidėjo ir sveikos gyvensenos rytmetys vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“. Minėtos knygelės interpretaciją, įkvepiančią pamėgti sveiką gyvenseną, parodė „Šaltinio” progimnazijos 3b (mokytoja Sigita Bekerienė) ir 2b (mokytoja Aelita Melėnienė) klasių mokiniai.

Senelė Sveikata, užsidėjusi dideliausius akinius, pravedė net keturias nepaprastas, įdomias ir pamokančias pamokas, kuriose vaizdingai pasipuošę knygelės herojai – daržovės, vaisiai, vitaminai – pasakojo kiekvienas apie savo naudą žmogaus organizmui. Čia dalyvavo ir įspūdingo dydžio sūris, ir apetitą žadinanti vaisių pintinė, ir net Baravykas – grybų karalius.

Nuošalyje neliko ir mažieji žiūrovai, lopšelio darželio „Diemedis“ paruošiamųjų grupių vaikai, auklėtojų Vilmos Lazdynienės ir Editos Maminskienės palydėti į „Žaliąją pelėdą”. Mažiesiems buvo menamos šia tema mįslės. Kas labai atidžiai klausė, tiems pavyko – dovanų kriaušę gavo.

Pabaigai darželinukai buvo pakviesti kartu su aktoriais sušokti grybų šokį. Jo smagi melodija ir dainelės žodžiai ilgai dar skambėjo vaikų lūpose: ir dalinantis saldžiais ir sveikais prizais, ir netgi besiskirstant į namus.

Rodyk draugams
Konferencija „Patyčios – ne juokai“

PVB vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ įvyko konferencija, ypač aktualia ir skaudžia nūdienos tema „Patyčios – ne juokai“. Konferencijoje dalyvavo Šiaulių universiteto edukologijos fakulteto pradinio ir ikimokyklinio ugdymo II kurso studentės, bei Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai su mokytoja Sigita Bekeriene. Konferencijos dienotvarkę ir pranešėjus pristatė bibliotekos vedėja Alvida Bratkauskienė. Ji apibūdino pačią patyčių sąvoką, aptarė vietas, kuriose jos daugiausia pasireiškia, jų paplitimą.

Patyčios − tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. Patyčios gali vykti pačiose įvairiausiose vietose: ir mokyklose, ir kiemuose, ir namuose, ir visur kitur, kur vaikai susitinka ir bendrauja. Kiekybiškai daugiau patyčių vyksta mokykloje.

Patyčių situacijoje labai svarbūs stebėtojai. Mokykla yra labai palanki terpė turėti tokią stebėtojų auditoriją. Tyčiojimasis vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kuomet yra mažiausiai suaugusių priežiūros. Pavyzdžiui, daug patyčių vyksta pertraukų metu.

Pranešimą tema „Pravardė ir aš“ skaitė Ingrida Galdikaitė (Šiaulių universitetas). Betarpiškai bendraudama su auditorija, ji mėgino išsiaiškinti kokias pravardes turi patys vaikai, kaip turimos pravardės veikia juos psichologiškai ir emociškai, ieškojo būdų kaip šią problemą būtų galima spęsti konkrečioje aplinkoje.

„Kodėl aš kitoks“ – tai Dianos Paškauskienės (Šiaulių universitetas) skaityto pranešimo tema. Pranešime buvo kalbama apie geranoriškumą ir toleranciją kitokiam, nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, socialinės padėties… Neturėtų būti išskiriami vaikai iš socialiai remtinų šeimų, iš vaikų namų, su negalia ir pan. Vaikai prisiminė atvejus iš savo patirties, jais dalinosi ir vertino.

Konferencijos temą apibendrino ir liūdnas patyčių pasekmes aptarė Danutė Stugytė (Šiaulių universitetas), skaičiusi pranešimą „Patyčios – ne juokai“. Kenčiantys nuo patyčių, dažnai jaučiasi nesaugūs, išgyvena nerimą. Tai leidžia atsirasti kitiems sutrikimams – depresijai, nerimo sutrikimams ir pan. Nuolat susiduriantys su bendraamžių patyčiomis galvoja apie savižudybę. Tokios mintys rodo vaikams kylantį beviltiškumą, negalėjimą išspręsti patyčių situacijų ir didelį pagalbos poreikį. Patyčių pasekmė gali būti ir fiziniai negalavimai: galvos, pilvo, skausmai, pykinimas, miego, apetito sutrikimai. Dėl patyčių vengiama mokyklos, nelankomos pamokos. Taip pat gali prastėti vaiko dėmesingumas, jo pasiekimai. Vaikas, nuolatos patirdamas patyčias ir negalėdamas jų sustabdyti, įtiki, kad jis yra bejėgis pakeisti situaciją, nuleidžia rankas ir nebesiima jokių veiksmų, kad save apgintų (įgytas bejėgiškumas). Būtent dėl to padėti vaikui gali būti labai sunku. Buvo aptarta patyčių mažinimo strategija.

Konferencijoje dalyvavę vaikai gavo ir namų darbus – savo jausmus patirtus dėl patyčių užfiksuoti vizualiai: piešiniu, siūta, megzta ar nulipdyta emocija…

Konferencijos nuotraukos>>>

Rodyk draugams
Rudenėlio melodijos

Vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“ vyko integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Rudenėlio melodijos“. Pamokoje dalyvavo „Šaltinio” progimnazijos 2b klasės mokiniai. Vaikų mokytojos Sigita Bekerienė ir Virginija Skupienė.

    Bendrose programose akcentuojamas mokymo integravimas, nes integruotas ugdymas suteikia galimybę ugdyti asmenybei reikšmingas vertybes, spręsti aktualias gyvenimiškas problemas, brandina pačią asmenybę.

    Integruota pamoka ,,Rudenėlio melodijos” vyko natūraliai (vaikams artimoje, žinomoje, jiems labai patinkančioje aplinkoje), išnyko dalykus (lietuvių kalbą ir muziką) siejančios ribos, o žinios (dainos, pasakojimai, eilėraščiai) apie rudenį nejučiomis persipynė ir papildė vienos kitas. Vaikams nebuvo svarbu kokio dalyko jie mokėsi - svarbu, kad sužinojo, pakartojo, išgirdo kažką naujo ir įdomaus.

Mokytoja Sigita Bekerienė

Daugiau nuotraukų>>>

Rodyk draugams
Draugaukim aukštaičiai, draugaukim…

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Atsižvelgiant į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, siekiant stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą 2013-ieji metai paskelbti Tarmių metais.

Taigi, neatsitiktinai renginys užbaigiantis Nacionalinės bibliotekos savaitės renginių maratoną, buvo skirtas ir Tarmių metams.  Balandžio 29 dieną skambia lietuvių liaudies daina, pritariant armonikos garsams, prasidėjo rytmetys „Draugaukim aukštaičiai, draugaukim žemaičiai…“.

„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pirmokai ir ketvirtokai, kartu su savo mokytojomis Sigita Bekeriene, Aelita Melėniene ir muzikos mokytoja Virginija Skupiene, pasipuošę tautiniais rūbais, sugužėjo į vaikų biblioteką „Žalioji pelėda“.

Skambias liaudies dainas keitė įvairiomis tarmėmis skaitomi eilėraščiai. Pirmokai pateikė užduotis ketvirtokams, ketvirtokai – pirmokams. Ir vieni, ir kiti turėjo atspėti kokia tarme padeklamuoti eilėraščiai. Labai nuotaikingai pirmokai suvaidino vaizdelį „Apie dziedulį ir bobuly“. Mažieji dainininkai parodė, kad moka dainuoti ir dūdele dūduoti, ir deklamuoti, ir vaidinti, šokti.

Rytmetį baigė bendra visų dalyvių daina „Dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai, dainuokim visa Lietuva…“

Daugiau nuotraukų >>

Rodyk draugams
Augu sveikas ir laimingas

„Augu sveikas ir laimingas“ – vienas projekto „Knyga – raktas į pažinimą“ renginių. Jo svečiai –  „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinukai su savo mokytojomis Sigita Bekerienė ir Aelita Melėniene.

Kaip kiekviena diena turėtų prasidėti nuo mankštos, taip ir renginys prasidėjo linksma ir nuotaikinga žinomo literatūrinio personažo Flinto „Piratų mankšta“.

Pirmokams tai buvo pirmasis viešas pasirodymas, jautėsi jaudulys, tačiau vitaminams skirtų  eilių skambesys ir prasmė nuo to nė kiek nenukentėjo. Ketvirtokai visus supažindino su vitaminų svarba, kokiose daržovėse, vaisiuose daugiausia ir kokių vitaminų „gyvena“. Siekdami išlaikyti pirmokėlių dėmesį, vyresnieji draugai jiems pateikė klausimų. Įtvirtinus sveikatos žinias, vaikai rungėsi viktorinoje „Taip ir ne“. Mokiniai spėjo, kas slepiasi dėžutėse. Vėliau visi dalyviai, pasiskirstę grupėmis, spalvino, piešė ir klijavo savo istorijas, o iš sukurtų spalvingų darbelių buvo parengta paroda, papuošusi bibliotekos knygų lentynas. Vargu ar be mokytojų išradingumo ir kūrybingumo, būtų buvę taip įdomu ir linksma.

Ko reikia, kad augtume sveiki ir laimingi? Kilo rankutės ir pasipylė atsakymai: „reikia mamos ir tėčio“; „reikia šeimos”; „reikia dainuoti, šokti ir sportuoti“; „reikia gerti pieną“; „reikia valgyti daug daržovių, vaisių, uogų“…

Daugiau nuotraukų >>

Rodyk draugams
Bibliotekoje – daržovių paradas

Visą praėjusią savaitę į biblioteką vaikai rinkosi nešini įmantriai išaugusiomis daržovėmis, vaisiais bei išmoningai iš jų sukurtais darbeliais. Darbeliai, panaudojant įvairiausią gamtinę medžiagą, buvo kuriami ne tik pavieniui, bet ir grupėmis ar net ištisomis klasėmis. Netrukus bibliotekos parodinę erdvę okupavo rudens gėrybės, virtusios įvairiais žmogeliukais, gyvūnėliais, laivais ar pasakų personažais…

Netrūko ir žiūrovų: autorių draugų, tėvelių ar kitų šeimos narių. Vieniems buvo smalsu pamatyti, pasigrožėti tuo kas sukurta, kitiems – pasisemti idėjų naujiems kūrinėliams.

„Daržovių paradą“ gražiai papildė „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos 3b klasės mokinių kūrybinių darbelių paroda „Rudenėlis lapais bėga“. Trečiokų mokytoja Laima Palionienė.

„Rudeninės savaitės” bibliotekoje renginiuose dalyvavo ir „Pagranduko“ lėlės. Pasižiūrėti spektakliuko buvo sugužėję „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pirmokėliai su mokytoja Sigita Bekerienė.

Kai parodos jau buvo parengtos, o biblioteka kvepėjo rudeniu, vaikai susirinko į rudenėlio šventę „Rugsėjo dovanos“. Nors ir ruduo, šiltą ir jaukią programėlę parengė ir parodė, vėlgi „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinukai – 3a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Snaigės Varanauskienės. Mažieji žiūrovai, kartu su mokytoja „skaniai” fantazavo: ragavo ir valgė iliuzines daržoves, rinko žemuoges, saujytėmis jas pylėsi į burnas ir visi vienbalsiai džiaugėsi – „Kaip skanu..!“. Vienas mokinių, pasirėdęs Dėde Rudenėliu sukvietė savo draugus, „daržoves“ paradui. Vaikai deklamavo kiekvieną daržovę atitinkančius eilėraštukus, šoko riešutėlių šokį.

Baigiantis šventei, bibliotekos vedėja Alvida Bratkauskienė visus – ir aktorius, ir žiūrovus vaišino saldumynais o, kad sutemus būtų saugūs gatvėje – dovanojo vaikams po atšvaitą.

Rodyk draugams
Vaikai skaitė Maironį

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

Balandžio 23 dieną, 12.00 val. visose Lietuvos bibliotekose vyko nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo renginiai. Šia proga Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalbos internetinę transliaciją, projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka, galėjo stebėti tūkstančiai respublikos gyventojų, savo bibliotekų pakviesti į pirmąjį bibliotekų savaitės renginį – Maironio skaitymus.

Sveikinimą stebėjo ir gausus vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda” skaitytojų būrys, susirinkęs į bibliotekų savaitės atidarymą.

Išklausę sveikinimo žodį, vaikai susipažino su jiems dar mažai žinomu Maironiu, skaitė ir inscenizavo jo kūrybą, surengė ir pristatė eilėraščių iliustracijų ir, svarbiausias rašytojo gyvenimo datas iliustruojančių, fotografijų kopijų parodėlę.

Maloniai nustebino pradinukų iš „Šaltinio” pagrindinės mokyklos išradingumas ir kruopštumas pristatant Maironį. Vaikai į biblioteką sugužėjo pasipuošę tautiniais rūbais, nešini liaudies muzikos instrumentais: skudučiais, dūdelėmis ir pan., specialiai šiai dienai skirta atributika – dailiomis, pačių rankomis pasidarytomis vėliavėlėmis „2012 – Maironio metai”.

Maironio skaitymai prasidėjo posmeliu iš eilėraščio „Kur bėga Šešupė”. Mokytoja Sigita Bekerienė įdomiai supažindino su rašytoju, jo vaikyste, gyvenimu, kūryba. Vaikai žemėlapyje galėjo surasti vietą, kurioje gimė ir gyveno Maironis, pamatyti nuotraukas su jo sodyba, artimaisiais…

Visus sužavėjo Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis” inscenizacija. Originaliai perteikta bangų mūša, užmetami žvejybiniai tinklai, stilizuotas Kastyčio laukimas, Jūratei besidabinant gintarais ir pan. Vaikų mokytoja Aelita Melėnienė.

Baigiantis renginiui vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda” vedėja Alvida Bratkauskienė padėkojo visiems už įdomų Maironio pristatymą ir klasių bibliotekėlėms padovanojo po knygą, o visiems dalyviams išdalino knygų skirtukus, kuriuos sukūrė „Ąžuolo” pagrindinės mokyklos kompiuterininkų būrelio vaikai (vadovė Vigita Pankevičienė), priminsiančius šių metų bibliotekų savaitę.

Daugiau nuotraukų >>>

Ir nepamirškime – šių metų Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis
„Biblioteka: spausk Patinka”.
Taigi,
Vaikų biblioteka „Žalioji pelėda”: spausk Patinka ! :)

Rodyk draugams
 

Rugsėjis 2018
P A T K P Š S
« Rgp    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Puslapiai

Nauji įrašai

Temos

Archyvai

Naujienlaiškis

Jūsų el. paštas:

********************

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

    Panevio miesto VB elektroninis katalogas

Pagalbos vaikams linija

MetaBūkime draugais

*****

Paskaitykime

Pavartykime

Pažaiskime

***

smagus, mokomasis žaidimas, skirtas 5–9 metų amžiaus vaikams

Žymų debesėlis

*
*
*
*
*
*
*
*
*