Tyrimo apie skaitymo įtaką paaugliams ir bibliotekos vaidmenį skaitymo skatinimo procese apibendrinimas ir išvados

Apibendrinant Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda” atliktą tyrimą „Bibliotekininko veikla sprendžiant paauglių socialines ir psichologines problemas Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje” pažymėtina:

- Tėvai savo pačių skaitymo pavyzdžiu daro įtaką formuojant vaiko polinkį skaityti knygas, jo literatūrinį skonį, interesus. Palyginti nemažai dabartinių paauglių į biblioteką atėjo dar nelankydami mokyklos, kas taipogi leidžia spręsti apie šeimos poveikį tolimesniam vaiko santykiui su knyga. O skaitymas savo ruoštu įtakoja kūrybingumą, aktyvumą, socialinį ir psichologinį prisitaikymą. Knygai neabejingų tėvų vaikai, ir patys knygai skiria daugiau dėmesio, domisi literatūra, komplektuoja savo asmenines bibliotekėles.

- Paaugliai bando spręsti savęs pažinimo problemą, tai saviraiškos laisvės ir savęs ieškojimo metas. Tą gan akivaizdžiai įrodo tyrimo dalis apie paauglių skaitymo autoritetus, aplinkinių nuomonių svarbą renkantis knygą. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Biblioteka ir paauglys

Biblioteka laikoma viena iš socialinių institucijų, sudarančių galimybes asmenybei tobulėti, padedančių individui integruotis į visuomenę, tapti atsakingu ir sąmoningu atviros visuomenės piliečiu. Laisva asmenybė ugdoma realizuojant demokratijos principus: visų asmenų lygų ir laisvą priėjimą prie informacijos; galimybę pasirinkti, visapusiškai susipažinus su įvairiais požiūriais, atsispindinčiais bibliotekų fonduose; galimybę formuotis asmeninei nuomonei bei įgūdžiams priimti savarankiškus sprendimus; intelektualinės laisvės garantavimą.

Vykdant skaitymo skatinimo veiklą, ypač akcentuojamas gerų knygų poreikis. Todėl tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti kaip paauglius tenkina esamas bibliotekos knygų fondas. Duomenys pateikiami žemiau (žr. 17 pav.)

Diagramoje stebimas gan aukštas bibliotekos fondo ir paauglių poreikių atitikimas. Į šį anketos klausimą dauguma respondentų atsakė teigiamai - juos pagrinde tenkina bibliotekoje esantis dokumentų fondas (95 procentai), iš jų: iš dalies - 30 proc., turi kai kurių pasiūlymų, kurie buvo įvardinti, kaip „daugiau naujesnės literatūros” - 3 proc. Netenkina - 5 procentai. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Paauglio santykis su biblioteka

Tęsiant, jau ankstesniuose įrašuose aprašomą, tyrimą buvo svarbu išsiaiškinti bibliotekos vietą ir reikšmę paauglių gyvenime: mokslui, laisvalaikiui bei visam paauglių socializacijos procesui. Grupė anketos klausimų buvo formuluojami taip, kad padėtų susidaryti kuo pilnesnį vaizdą apie paauglių požiūrį ir santykį į biblioteką bei bibliotekininką. Taigi, kada įvyko esamo paauglio pirmas susitikimas su biblioteka? Apklausos duomenys pateikiami diagramoje. (žr.12 pav.)

Kaip matome 12 paveikslėlyje daugumos respondentų pirmieji apsilankymai bibliotekoje sutampa ir su pirmaisiais žingsniais mokykloje. 36 proc. dabartinių paauglių į biblioteką atėjo pradėję lankyti mokyklą. Kita panaši dalis paauglių (35 proc.) - biblioteką surado besimokydami pradinėse klasėse. Palyginti nemažai dabartinių paauglių į biblioteką atėjo dar nelankydami mokyklos, jie sudaro net 23 proc. visų apklaustųjų, tai įrodo didelę šeimos įtaką tolimesniam paauglių santykiui su knyga. Čia atsiveria ir plačios galimybės bibliotekininkui, dirbančiam su vaikais - organizuojant savo veiklą reikėtų kuo plačiau jas išnaudoti, įtraukiant ir vaikų tėvelius bendriems projektams, bendroms šventėms, užsiėmimams ir pan. Vėlesniame amžiuje pradėjusių lankyti biblioteką buvo mažoji dalis - nuo 5 klasės 4 proc., o dar vėliau tik 2 proc.

Toliau analizuojant paauglio santykį su biblioteka, buvo pateiktas klausimas apie priežastis ir veiksnius padėjusius jiems rasti čia kelią. Gauti empiriniai duomenys pateikiami žemiau esančioje diagramoje. (žr. 13 pav.). Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Skaitymo motyvacija kaip psichologinio ir socialinio paauglių prisitaikymo išraiška

Pasak G. Raguotienės (2008), skaitymas kaip psichologinis procesas apima daug sudėtingų dalykų: skaitymo motyvaciją, jo tikslus, interesus literatūros rūšims, žanrams, kūrinio suvokimą, vertinimo, išgyvenimo kriterijus ir t. t.

Kalbant apie skaitytojo interesus, negalima nepastebėti ir neįvertinti jų artimų sąsajų su motyvacija. Iš bandymų patenkinti esminius motyvus ir išsivysto skaitymo interesai. A. Maslow motyvus grupuoja į tris bendras kategorijas - fiziologiniai motyvai, psichologiniai motyvai ir įpročių motyvai (1999). Tyrimo metu, buvo mėginta išsiaiškinti kokie gi paauglių motyvai skaityti ir kaip tie motyvai sietini su psichologiniu ir socialiniu prisitaikymu.

Atlikto tyrimo duomenys, apie paauglių įvardijamus skaitymo motyvus, pateikiami diagramoje (žr. 8 pav.).

Kai kurie psichopatologai iškelia prielaidą, kad įtampos sumažinimas tarnauja kaip adekvatus žmogaus motyvavimo paaiškinimas. Atlikta tyrimo analizė rodo, kad 5 proc. paauglių renkasi knygą, kai jiems pabosta mokytis, norėdami padaryti pertrauką, atsipalaiduoti, o tai ir būtų galima traktuoti, kaip atitinkamą įtampos sumažinimą. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Biblioteka ir kiti socialinės aplinkos veiksniai įtakojantys paauglių skaitymą

Paaugliai bando spręsti savęs pažinimo problemą, tai saviraiškos laisvės ir savęs ieškojimo metas. Tai patvirtina ir empirinių apklausos duomenų analizė, kur atsakymai į anketos klausimą apie paauglių autoritetus, aplinkinių nuomonių svarbą renkantis knygą pasiskirstę taip, kad daugiau nei trečdalis respondentų tvirtina: skaitomas knygas pasirenka vadovaudamiesi savo interesais, patirtim ir skoniu. Tokie paaugliai sudaro 34 proc. Tačiau, kiti du trečdaliai apklaustų paauglių pripažįsta ir aplinkos įtaką nusistatydami skaitymo prioritetus. Žemiau pateiktoje diagramoje galima stebėti bendrus duomenis apie išorinius faktorius, darančius įtaką paaugliams renkantis knygą (žr. 6 pav.).

Taigi, tęsiant apklausos duomenų analizę, pažymėtina, kad iš aplinkos veiksnių, įtakojančių paauglių skaitomos lektūros pasirinkimą, pagrindinis vaidmuo tenka bibliotekininkui (23 proc.). Toks rodiklis patvirtina bibliotekininko skaitymo skatinimo veiklos svarbą paaugliui, jo požiūriui ir santykiui su knyga, pačiam skaitymo procesui, ko pasėkoje sprendžiamos tiek socialinės (bendravimo, užimtumo), tiek psichologinės (savęs suvokimo, savęs įprasminimo ir pan.) problemos. Be abejo, tai yra ne tik teigiamas bibliotekininko darbo įvertinimas, bet ir iškelta atsakomybė bei pareiga organizuoti savo darbą taip, kad parodytas pasitikėjimas būtų išnaudojamas tikslingai ir efektyviai. Atliekant apklausos empirinių duomenų analizę, toliau bus nustatomi ir aptariami efektyvios skaitymo skatinimo veiklos principai ir formos. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Pažinties su knyga ankstyvoje vaikystėje reikšmė

Šeima yra socialinio gyvenimo centras, ji individą sieja su kitomis socialinėmis grupėmis, ji vaikui perduoda pagrindines normas, vertybes (Kvieskienė, 2005). Todėl siekiant nustatyti, kokią įtaką paauglių skaitymui turi ankstyvosios vaikystės patirtis, tėvų ir šeimos vaidmuo, anketoje paauglių buvo prašoma prisiminti ar vaikystėje jiems buvo skaitomos knygos, sekamos pasakos. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pateikiamas grafiškai (žr. 2 pav.).

Atlikta atsakymų analizė rodo, kad dauguma dabartinių paauglių augo su pasaka, knyga: dažnai klausytis sekamų arba skaitomų pasakų turėjo laimę beveik pusė apklausoje dalyvavusių respondentų – 49 proc.; kartais – 30 proc. ;19 proc. – pasakos buvo sekamos retai ir tik mažoji respondentų dalis (2 proc.) į klausimą atsakė neigiamai, jiems pasakų vaikystėje tėvai nesekė. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
Skaitymo įtaka paauglio asmenybei: tyrimo tikslas, uždaviniai, metodika

Pastebėtina, kad didesnis dėmesys skiriamas pradinių klasių mokinių skaitymui skatinti. Literatūros apie paauglių skaitymo ypatumus bei skaitymo įtaką paauglių asmenybės formavimuisi Lietuvos bibliotekose yra itin mažai. Pagrindiniai prieinami šaltiniai randami internete užsienio kalba. Gilesnis temos pažinimas leistų plačiau taikyti auklėjamąjį bei terapinį skaitymo poveikį, padėtų spręsti paauglių socialines, psichologines bei pedagogines problemas. Tai paskatino giliau bei išsamiau pasidomėti ir išanalizuoti skaitymo reikšmę paaugliams, bei bibliotekos vaidmenį skaitymo skatinimo programos įgyvendinime.

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir filialuose buvo atliekamas tyrimas „Bibliotekininko veikla sprendžiant paauglių socialines ir psichologines problemas Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skaitymo poveikį paauglio asmenybei bibliotekininko veiklos, sprendžiant paauglių socialines ir psichologines problemas, kontekste. Tikslui pasiekti buvo išsikelti atitinkami uždaviniai: apibrėžti skaitymo skatinimą įtakojančias bibliotekininko praktinės veiklos sritis; išsiaiškinti skaitymo poveikį paauglio asmenybės formavimui, kas įtakotų paauglių socialinių ir psichologinių problemų sprendimą, teoriniu aspektu; ištirti paauglių požiūrį į biblioteką ir bibliotekininką; išanalizuoti bibliotekos galimybes taikant skaitymo skatinimo strategijas darbe su paaugliais. Skaityti toliau…

Rodyk draugams
 

Lapkritis 2018
P A T K P Š S
« Spa    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Puslapiai

Nauji įrašai

Temos

Archyvai

Naujienlaiškis

Jūsų el. paštas:

********************

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka

    Panevio miesto VB elektroninis katalogas

Pagalbos vaikams linija

MetaBūkime draugais

*****

Paskaitykime

Pavartykime

Pažaiskime

***

smagus, mokomasis žaidimas, skirtas 5–9 metų amžiaus vaikams

Žymų debesėlis

*
*
*
*
*
*
*
*
*